DSC_9793

About

My name is Jhermy and I am the founder and owner of Äventyr & Tång AB with its working name Marine Events.
This company started back in 1997 when diving was very popular. I was traveling and working as a diver during Swedish winter and when the summer returned so did I. A dive-school needs a proper boat and from having a smaller boat that could take maximum 6 divers the boat “Cyklop” was bought. A couple of years later I also got my aluminium boat. This was well suited for diving.

In 2008 I purchased “Brasill” A 39″ long Kulkuri. This was a former fishing boat and here my company changed direction. Fishing has always been my interest and now I started to do mackerel fishing trips. Soon I also started fishing with cages. Lobster, crab and later also crayfish. We had a big colony of seals close to Vinga and quite often we went by to watch them playing around. So I started to learn more about them. The seal safari trip was born.

In februari 2019 I drove home my new built catamaran "Blue Lady" From the south coast of England. This boat is customized to fit my activities. More space and more comfortable for you.

Nowadays fishing and sightseeing is our main purpose. We have trips where you book the seats you want from our schedule and we work with companies and bigger groups.
Welcome onboard!

Jhermy Olausson Owner
Jhermy Olausson Owner
Blue Lady a catamaran. A super nice boat well equipped for fishing on wrecks or to fish with cages. This boat takes 12 passengers.
My third boat “Brasill"
My second boat was a special built aluminium boat. We called it “Stressbaljan”.
My first boat “Cyklop”. This was a slow glass bottom boat with a great deck for al the dive gear that we brought.

Bokningsregler

Boknings- och avbokningsregler
Definitioner m.m
Beställaren är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för evenemanget.

Äventyr & Tång är det bolag som ska utföra evenemanget.

Om ej annat avtalas skall denna bilaga gälla som villkor.Uppgifter från beställaren
Uppgifter om antal deltagare måste lämnas vid beställningen.

Innan avfärd måste en komplett (namn, kontaktperson) gästlista bifogas.

Det är viktigt att beställaren förstår att det under inga omständigheter kan bli aktuellt med fler gäster än max tillåtna.Bokning
Bokning sker antingen muntligt eller via mail och är bindande.


Betalning sker till SEB konto: clearingnr 5191, kontonr 10 012 13 eller BankGiro 5025-4382.Avbokning / Ombokning

Hummersafari och havsfisketurer
Då dessa turer endast bedrivs under en kort period och kunden oftast bokar denna aktivitet lång tid innan är vi tvungna att ha längre avtalstider på avbokning / ombokning då det är svårt att få ersättare för dessa aktiviteter på kort tid.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan planerat evenemang utgår en avgift om 500 kr per deltagare.
Vid avbokning senare än 7 dagar innan planerat evenemang skall hela priset ersättas.

Vid ombokning senare än 14 dagar innan planerat evenemang utgår en avgift om 300 kr per deltagare.
Vid ombokning senare än 7 dagar innan planerat evenemang utgår en avgift om 500 kr per deltagare.

Övriga aktiviteter
Om avbokning sker senare än 4 dygn innan planerat evenemang, skall beställaren ersätta Äventyr & Tång med 50% av priset för evenemanget.

Om avbokning sker senare än två dygn innan evenemanget skall hela priset ersättas.


Pris
Priset gäller avtalat evenemang med avseende på körtid och ställtider (tid i hamn etc.). Om evenemanget av olika anledningar orsakade av beställaren försenas eller ändras, gäller de standardpriser per timme enligt prislista.Betalningsvillkor
10 dagar, enligt faktura eller full betalning kontant vid leverans av evenemanget.

Vid betalningsförsening gäller hotellens branschstandard SHR.


Dåligt väder
Dåligt väder är endast när det är för mycket vind. Äventyr & Tång äger exklusivt rätten att ställa in alternativt flytta ett evenemang vid för mycket vind.

Force Majeur
Samtliga anledningar utom Äventyr & Tångs kontroll ger Äventyr & Tång rätt att häva avtalet. Vid problem där orsaken är Äventyr & Tångs ansvar (t.ex maskinhaveri) återbetalar Äventyr & Tång den del av köpeskillingen som relaterar till vårt avtal (dvs vi ersätter ej tredje part).

loading...